فراخوان نگارش مقاله
 براي دانشنامه ايراني برنامه­ درسي

محقق گرامي


احتراماً، براساس ضوابط ناظر به فرايند توليد محتواي دانشنامه ايراني برنامه­ درسي (بند1-2) مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شوراي علمي دانشنامه، بدينوسيله از جنابعالي تقاضا مي شود چنانچه آمادگي نگارش مقاله براي دانشنامه ايراني برنامه درسي داريد، مراتب را طي مراحل زير به سرگروه مربوطه اعلام نماييد تا پس از بررسي درخواست های واصله، نتيجه اعلام شود.


الف) انتخاب مدخل مورد نظر

برای انتخاب مدخل، نخست به لینک افقی محورهای دانشنامه مراجعه و از میان مدخل های انتخاب نشده، مشخصات کامل مدخل مورد نظر خود را یاداشت نمائید.

ب) ارسال درخواست

پس از انتخاب مدخل موردنظر، مشخصات آن را به همراه رزومه خود به طور همزمان به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) و ایمیل استاد سرگروه که مقابل عنوان محور یا زیرمحور مربوطه آمده، ارسال نمائید.

 

خواهشمند است پيش از اعلام‌نظر، ضوابط ناظر به فرايند توليد محتواي دانشنامه و راهنماي نگارش مدخل را به دقت مطالعه نماييد. شايان ذكر اينكه براي مدخلهايي كه در ساختار موضوعي با رنگ قرمز (انتخاب شده) مشخص شده‌اند، قبلاً تعيين تكليف شده است.

 

با تقديم احترام مجدد
 
دکتر محمود مهرمحمدي
رئيس شوراي علمي دانشنامه ايراني برنامه­ درسي
 
پيوست­ها:
  1. ساختار موضوعي دانشنامه

  2. ضوابط ناظر بر فرايند توليد محتواي دانشنامه

  3. راهنماي نگارش مدخل


CMS by:NOICT