بارگذاری سه مقاله دانشنامه ای از محورهای 5: تدوین برنامه درسی، 8: دیدگاهها و گفتمان های معاصر و محور 17: برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 با نام خدا

به همت اساتید محترم سرگروه و نویسندگان گرانقدر مقالات دانشنامه ای زیر بارگذاری شد:

  • مقاله با عنوان «کتاب درسی» به نگارش جناب آقای دکتر محمد آرمند  از محور تدوین برنامه درسی به سرگروهی سرکار خانم دکتر صمدی
  • مقاله با عنوان «طبقه بندی اسکایرو» به نگارش آقای دکتر فیروز محمودی از محور گفتمان ها و دیدگاههای معاصر به سرگروهی جناب آقای دکتر ایزدی
  • مقاله با عنوان «شبکه های یادگیری اجتماعی و برنامه درسی رسمی» به نگارش سرکار خانم دکتر گلزاری از محور برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرگروهی جناب آقای دکتر عطاران

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : يازدهم تير 1396 ساعت 00:11 تعداد بازدید:1412


ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  |
 
CMS by:NOICT