مقاله دانشنامه ای با عنوان" 20-1-21- هایدی جی کوبز در محور 20: مشاهیر، در بخش انتشار الکترونیکی بار گذاری شد.

تاريخ:ششم بهمن 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110874   |   مشاهده: 429
 
 بارگذاری مقاله دانشنامه ای با عنوان" 20-1-21- هایدی جی کوبز، به نویسندگی جناب آقای دکتر مصطفی قادری در محور 20: مشاهیرو به سرگروهی جناب آقای دکتر علی عسگری در بخش انتشار الکترونیکی بار گذاری شد. 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شدhttp://www.daneshnamehicsa.ir/News//110874
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان