جلسه آینده شورای سیاستگذاری دانشنامه 1397/11/24 ساعت 16 برگزار خواهد شد.
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و دوم بهمن 1397 ساعت 17:55 تعداد بازدید:324


CMS by:NOICT