مقاله دانشنامه ای با عنوان" مدرسه سعادت" در محور 18: تجارب عملی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی در بخش انتشار الکترونیکی بار گذاری شد.

تاريخ:چهارم اسفند 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110885   |   مشاهده: 593
 
 مقاله دانشنامه ای با  عنوان" مدرسه سعادت" به نویسندگی سرکار خانم دکتر زهرا گویا در محور 18: تجارب علمی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی و به سرگروهی سرکار خانم دکتر زهرا گویا در بخش انتشار الکترونیکی بار گذاری شد.


دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://www.daneshnamehicsa.ir/News//110885
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان